Spelers Online
Klik om het IP te kopieren!

Terms of Service EpicMC

Welkom bij EpicMC! Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Minecraft server store, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze diensten gebruikt.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de EpicMC store, erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je onze store niet gebruiken.

2. Wijzigingen in de Voorwaarden

EpicMC behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Voortgezet gebruik van de store na enige aanpassing van de voorwaarden houdt in dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

3. Gebruik van Diensten

  • Je moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften tijdens het gebruik van onze store.
  • Je stemt ermee in geen inhoud van EpicMC te kopiëren, reproduceren, verspreiden of afgeleide werken te creëren zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
  • Je mag geen activiteiten ontplooien die het functioneren van de diensten van EpicMC verstoren of onderbreken.

4. Leeftijdsvereiste

  • Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om aankopen te doen in onze store. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je de toestemming van je ouder of voogd nodig om onze diensten te gebruiken en aankopen te doen.

5. Toestemmingen en Toegang

  • Wij behouden ons het recht voor om jouw toegang tot de aangeschafte pakketten en alle verleende permissies en items op elk moment, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken te wijzigen of in te trekken.
  • Alle items of toestemmingen die in de store zijn gekocht, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangepast of verwijderd.

6. Intellectuele Eigendom

Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, beschikbaar in de EpicMC store, is eigendom van EpicMC en wordt beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomswetten. Je mag geen inhoud van onze store gebruiken, kopiëren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Restituties en Annuleringen

Alle aankopen die in de EpicMC store worden gedaan, zijn definitief en niet-restitueerbaar, behalve als het wettelijk vereist is door de Nederlandse wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling naar eigen goeddunken te annuleren of te weigeren.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

EpicMC is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om onze store of diensten te gebruiken, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Schadeloosstelling

Je stemt ermee in EpicMC, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers te vrijwaren van enige claims, eisen of schade, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit jouw gebruik van de store, jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of jouw schending van enige rechten van anderen.

10. Contactinformatie

Als je vragen of zorgen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze discord.

Door gebruik te maken van de EpicMC store, erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.